top of page

Om PND

Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination er et netværk på over 260 psykologer og få psykologi-studerende, som arbejder for at opnå viden om, sætte øget fokus på og videreformidle de psykologiske, helbredsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved diskrimination og racisme.

Vi har ikke nogle produkter at vise her lige nu.

Om os

Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination

Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination er et netværk på over 260 psykologer og få
psykologi-studerende, som arbejder for at opnå viden om, sætte øget fokus på og
videreformidle de psykologiske, helbredsmæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved
diskrimination og racisme.
Målet er at bringe et psykologfagligt perspektiv på den stigende racisme og diskrimination i
samfundet og arbejde proaktivt med at skabe dialog, refleksion og læring omkring disse emner
i samfundet.
Netværket blev dannet i sommeren 2019 af Naderah Parwani og Iram Khawaja som reaktion
på den stigende diskriminerende praksis og ekskluderende tone omkring minoritetsdanske
borgere, som har været mulig at observere politisk og i medierne de seneste år. En tendens
som har psykologiske konsekvenser, og som kommer til udtryk i mange af de sager og
henvendelser psykologerne bag netværket modtog og stadig modtager. Det gælder
eksempelvis unge, der udtrykker angst og stress omkring deres egen fremtid i Danmark,
forældre der henvender sig med bekymringer omkring deres børns trivsel og voksne, der føler
sig fremmedgjorte og magtesløse over for den ekstreme højredrejning, der ses i det politiske
landskab. Angsten og viljen til forandring spreder sig også blandt etniske majoritetsdanskere,
som ikke kan forene sig med den aggressive tone og den stigende polarisering af

et ”os” og et ”dem”.
Netværket består af psykologer med mange forskellige arbejdsområder og professionelle
profiler, men de er fælles om en bekymring for deres klienter/brugere og for de bredere
polariserende tendenser i samfundet.
Vi står sammen om et mål om at sætte fokus på at udbrede psykologfaglig viden om racisme
og diskrimination i Danmark i forhold til, hvordan det konkret er muligt at tage de svære
snakke og italesætte diskrimination og racialisering, når den finder sted og udvikle strategier
for at modarbejde den.
Netværket vil gerne sende et tydeligt signal til samfundet og politikerne omkring de
psykologiske, helbredsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser ved diskrimination og
en hadefuld retorik og være med til at skabe rum for at tale om nye måder at overkomme
negativ racialisering og fremmedgørelse.

Naderah Parwani

Naderah Parwani, Autorseret psykolog, ACT terapeut. Arbejder inden for

flygtninge- og integrationsområdet. Arbejder med psykologisk behandling af minoritetsklienter, herunder behandling af PTSD, depression, angst, Race-based Trauma. Naderah har mange års erfaring fra psykiatrien, hvor hun i samarbejde med andre psykologer, har udviklet behandlingsmanualer til behandling af flygtninge og minoriteter, som har været et led i forskellige forskningsprojekter. Hun er optaget af innovation inden for integrationsområdet og arbejder med metodeudvikling, der bryder med en forældet og ensidig tilgang til mennesker fra andre kulturer. Naderah er særligt optaget af kulturforskelle i det terapeutiske rum og udvikler socialpsykologiske programmer til at hjælpe flygtninge og minoriteter ud i beskæftigelse. Hun superviserer jobcentre, skoler, organisationer og virksomheder i, hvordan de kan kan arbejde med diversitet og styrke deres indsatser i forhold til minoritetsborgere.  Hun er indehaver af In-Spirit - Psykologisk Center for Transkulturel Vækst og

medstifter af Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination.

Kontakt
received_298163838403524_edited.jpg

Iram Khawaja

Iram Khawaja er cand.psych. og Ph.d. i social psykologi. Hun er lektor i pædagogisk psykologi ved DPU, Aarhus Universitet og har i mange år forsket og undervist inden for feltet omkring etniske minoriteter, andetgørelse og racialisering med særligt fokus på børn og unge med religiøs og etnisk minoritetsbaggrund. Hendes Ph.D. –afhandling er baseret på en kvalitativ undersøgelse af unge muslimer i religiøse fællesskaber i forhold til deres konstruktioner af belonging, fælleshed og identitet. Et fokus hun i sin videre forskning inden for inklusion i folkeskolen, muslimskhed i skolen og sammenhænge imellem radikalisering, racialisering og bandeexit, har taget med sig. Hun er pt engageret i et forskningsprojekt, der undersøger flygtningebørns inklusion samt et forskningsprojekt, som fokuserer på diversitetsarbejde i akademia

Medstifter af Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination.

Kontakt
bottom of page