top of page
IMG_2624.jpg

Indsatsområder

I Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination arbejder vi for at skabe et øget fokus på de psykologiske og helbredsmæssige konsekvenser ved diskrimination. Vi har både fokus på forskning, det kliniske felt og de samfundsmæssige strukturer, der opretholder diskrimination.  

Cacti

 Indsatsområder

I Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination arbejder vi for:

 1. at skabe øget opmærksomhed på de negative psykologiske konsekvenser af diskrimination og racisme

 2. at formidle eksisterende viden på feltet, via relevante teorier, behandlingsmetoder og forskning, der beskæftiger sig med diskrimination, andetgørelse og racisme.

 3. at pege på handlemuligheder, behandling og yde hjælp til organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som ønsker at opkvalificere deres viden og kompetencer om hvilke sociale og psykologiske implikationer oplevelser af diskrimination og racisme er forbundet med.

 4. at skabe nye fælles platforme, hvor det er muligt at tage de svære samtaler og konfrontere vores egne fordomme, privilegier og blinde vinkler der kan blokere for gensidighed og oprigtig kontakt.  

 

I praksis viser det sig i følgende initiativområder:

 • Udvikling af informationsvideo om racialisering og psykisk helbred  

 • Udvikling af informations- og vidensmaterialer om f.eks. handlemuligheder i praksis når man er vidne til eller selv oplever diskriminerende overgreb.  

 • Udvikling af vidensbank/-arkiv over relevant litteratur om race-based trauma, andetgørelse og racialisering

 • Udvikling af kurser og workshop, som sætter fokus på hvordan det er muligt at tage de svære samtaler om diskrimination og andethed, og hvordan det er muligt at arbejde sig hen imod mere diversitetssensitive strategier i skoler, på arbejdspladser og andre institutionelle sammenhænge. 

 • Udvikling af liste over psykologer, der har speciale i at tage sig af transkulturelle problematikker og etniske minoritetsspørgsmål, og som arbejder ud fra en forståelse og viden om diskriminationens skadelige og negative indvirkninger på den enkeltes psykologiske helbred.

 • Involvering og aktiv synlighed i aktuelle politiske og samfundsmæssige problematikker og spørgsmål, hvor vi bidrager med psykologfaglig viden og indsigt i hvordan minoriteter diskrimineres og hvilke konsekvenser det har.

 • Samarbejde på tværs af faggrupper og organisationer, som arbejder for at øget social retfærdighed i samfundet.   

 • Etablering af et internationalt støtte-netværk til vidensudveksling og erfaringsdeling bestående af psykologfaglige praktikere og forskere, som arbejder med diskrimination og racisme.

Igangværende eller afsluttede initiativer og samarbejder:

 • Udvikling af gode råd til forældre og andre voksne om hvordan man kan tale om racisme med børn for Børns Vilkår – LINK

 • Sparring omkring udvikling af undervisningsmateriale for ALINEA og DFUNK: LINK

 • Arbejde for bredere repræsentation af etniske minoritetspsykologer blandt psykologer med ydernummer

 • Supervision og sparring af fagprofessionelle i forhold til at skabe anti-diskrimerende praksis i arbejdet med minoritetsborgere. 

 • Workshops og foredrag om racialisering, andetgørelse og de svære samtaler- i pædagogiske og andre sociale praksissammenhænge.

 • Udvikling af kliniske metoder til behandling af problematikker vedrørende minoritetsborgere, som fx race-based trauma, stress og transkulturelle problematikker.

168548569_201081491448924_29151433961221
Tegnet af psykolog Karin Rohde Mackenzie
bottom of page