top of page
Tomme stole

Gruppeforløb

I PND vil vi gerne køre cirkelforløb for minoritetsetniske borgere, der har været udsat for diskrimination. Vi ser en stigende efterspørgsel efter psykologisk støtte og fællesskaber til at kunne dele sine oplevelser og sammen bearbejde de psykiske konsekvenser ved diskrimination eller hadforbrydelse.  

Nærmere information følger

Fællesskab

Deltagelse i fællesskaber kan være forandrende og skabe mening og livsmod. At blive mødt af ligesindede med accept og anerkendelse i et fælleskab, man kan se sig selv i, er afgørende.

Selvforståelse

Vi arbejder med identitetsudvikling og historie. Vi hjælper etniske minoriteter med at blive mere bevidste omkring deres værdier og bruge dem aktivt i deres liv. Vi hjælper dem med at finde hjem til de værdier, som de ønsker at repræsentere og lære dem at sætte grænser.

Repræsentation &Spejling

Det er centralt at kunne spejle sig i andres livssituation, livsvilkår og –udfordringer, og dermed opleve, at man ikke står alene med sine bekymringer og problemer. Det giver også en oplevelse af at repræsentation og genkendelse som kan styrke ens selvforståelse.  

Mental Velvære

Vi hjælper deltagerne med at oparbejde rutiner og udvikle færdigheder, der vil styrke deres mentale velvære. Vi lære dem at bryde med de strukturer i vores samfund, der ikke tjener deres mentale sundhed. Vi lærer dem at forholde sig kritisk til mange af de ideer, der skaber afstand i mellem mennesker.

bottom of page