top of page

Psykologhjælp

Her kan du finde information om psykologer, der arbejder ud fra diversitetsensitive og normkritiske tilgange og som har erfaring med diskriminationsrelaterede problematikker.   

Succulents
Billede3_edited.jpg

Mit navn er Nabil Butt

Jeg har samlet set 9 års erfaring fra psykiatrien hvor jeg hovedsageligt har arbejdet ud fra den kognitive referenceramme. Jeg har også en 4-årige certificeret kognitiv psykoterapeut uddannelse. Jeg har kendskab og erfaring med andre metoder som f.eks. ST, DAT, CFT, PE og ACT.
Jeg arbejder som frivillig klinisk psykolog ved Center for Dansk Islamisk Rådgivning. Her har jeg samlet erfaring med det tværkulturelle aspekt og at behandle etniske minoriteter, der har været udsat for racisme og hadforbrydelser b.la. problematikker som social ulighed og hvordan dette påvirker psyken samt andre forskellige former for psykiske vanskeligheder.

 

 

At arbejde med anti-diskrimination og ligebehandling, har for mig vist, at det er hensigtsmæssigt at vælge et horisontalt perspektiv og at det aktivt hjælper mine klienter med en form for afklaring og forståelsen af mennesker med fordomme eller det med at blive sat i en kategori. At have en normkritisk og tværkulturelt tilgang er vigtig, da det kan være med til at give en forforståelse samt et fokus på årsagerne til diskrimination frem for et fokus på dem, der afviger fra normerne. I eget praksis indebærer det, at jeg arbejder med at identificere og udfordre de normer, som ligger til grund for fordomme, chikane og mobning og at styrke mine klienters evne til at analysere, reflektere og handle i forhold til fordomme og diskrimination, bl.a. ved at respektere andres valg og få øjnene op for de positive aspekter, der kan være ved at gøre de normer, som virker selvfølgelige for flertallet, til genstand for diskussion.
Samtidig tror jeg på simplicitet og direkte tale. Jeg finder det spændende og udfordrende at tage komplekse begreber og termer, og oversætte dette til et letforståeligt og brugbart sprog. Især i arbejdet med mennesker, som i vores videnstunge verden, ikke formår at indtage nye informationer grundet oplevelse af overvældelse.

Nabil Butt
CVR: 39654334
Adresse: Dyringparken 82 st tv,
               2660 Brøndbystrand
Mails: nabil.butt@gmail.com,

 

nabu@cdir.dk

Tlf:  2882 7549

Sprog: Urdu, engelsk og dansk

Læs mere
Billede2_edited.jpg

Mit navn er Trine Normann Vangsbo

 Jeg har en master i interkulturel psykologi, har boet i udlandet af flere omgange (Frankrig, Qatar og i Sydkorea). Derudover har jeg undervist amerikanske udvekslingsstuderende i interkulturel psykologi, derunder at kunne identificere stereotyper/fordomme/racisme. Igennem 7 år har jeg arbejdet med personer med flygtningebaggrund. En af mine foretrukne metoder i arbejdet er ACT, som jeg har en toårig uddannelse i.

 I og med at jeg i sin tid flyttede til Frankrig for at få en master (faktisk en hel psykologuddannelse) – og samtidig prøve på egen krop hvad det vil sige at være fremmed i et andet land, er den interkulturelle forståelse i centrum for mit virke som psykolog. Jeg kender effekterne af de tilsyneladende små bemærkninger eller hændelser, der sårer og nedbryder og er optaget af at dele den indsigt, både med majoritetspersoner og minoritetspersoner.

Trine Normann Vangsbo

Autoriseret Psykolog

Pt. Bosiddende i Korea, derfor kun onlineterapi

Tlf.: 29827887

Sprog: Engelsk og fransk, svensk og norsk. Taler derudover en del spansk og lidt arabisk

naderah-bedre-beskaaret.jpg

Mit navn er Naderah Parwani

 

Jeg er Cand. psyk. fra Københavns Universitet, autoriseret psykolog og har en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er 3. bølge inden for kognitiv  afærdsterapi. Jeg har 15 års klinisk erfaring med det tværkulturelle felt, 8 års erfaring fra psykiatrien og har haft egen klinisk praksis i snart 7 år. Jeg er optaget af metodeudvikling, vores psykiatri, flygtninge- og integrationsområdet og arbejder aktivt med at udfordre de fastlåste måder vi tænker om etniske minoriteter og måden vi har indrettet vores psykiatri på. Jeg mener ikke, at vi kun kan gøre verden bedre gennem et individuelt fokus. Vi skal som psykologer også udfordre og være med til at forandre de strukturer, der er med til at gøre vores klienter psykisk syge.  

En af mine styrker som psykolog er mine kreative evne til at flytte rundt på ting, opfinde nye måder vi kan tænke og gøre ting på.

Det kræver mod at udfordre vante måder at se verden på og en viljestyrke at kunne løfte den opgave for at kunne gøre vores verden til et bedre sted for os alle.

Det arbejde kræver, at når vi tænker og arbejder normkritisk, at vi også sikrer at vi har de nødvendige socialpsykologiske værktøjer til at skabe de forandringsprocesser. 

Derfor arbejder jeg meget med metodeudvikling, skriver en bog og har stået i front for flere indsatser, der kan være med til at styrke vores sammenhængskraft. Her ser jeg en stor værdi i fællesskabet, dels fordi vi i virkeligheden er dybt afhængige af hinanden og fordi meget af det vi vil i vores liv har med andre mennesker at gøre.

Naderah Parwani

Autoriseret Psykolog & ACT terapeut

In-Spirit, Psykologisk Center for Transkulturel Vækst.  

Medstifter af PND

Life & Work Academy

Tlf.: 22474811

Sprog: Engelsk, farsi/persisk og dansk.

Billede1.jpg

Mit navn er Rune Potoker

Jeg er privatpraktiserende psykolog med klinik i Kgs. Lyngby og har særlig erfaring med: angst, OCD, traumebehandling og PTSD, depression, misbrug, vredeshåndtering og parterapi.

Jeg arbejder primært med kognitiv adfærdsterapi, ACT, CFT og hypnose.

 

 

Mit arbejde som psykolog handler om at skabe et trygt og ærligt rum, hvor der kan ske heling og udvikling. Jeg gør mig umage med at tage højde for mit eget perspektiv. Det betyder at jeg tager højde for at jeg ser verden gennem min erfaring af at være en relativt hvid mand født og opvokset i Danmark. Jeg har en stor nysgerrighed og ydmyghed ift. at finde ud af hvad jeg tror jeg forstår og undersøge hvad jeg ikke forstår i mødet med andre mennesker. Jeg lever i et tværkulturelt ægteskab og har erfaring med at navigere de udfordringer der kommer når to meget forskellige kulturer, mødes i en familie.

 

Rune Potoker

Autoriseret Psykolog

Christian X´s Alle 89 st. tv.
2800 Kgs. Lyngby psykologrunepotoker@protonmail.com

28 87 79 66

Sprog: Dansk, Engelsk / relativt etnisk dansk

Rashmi4_edited.jpg

Mit navn er Rashmi Singla

Associate Professor

Klinisk psykolog (deltids) i Københavns Kommunes  social forvaltning  1985- 20O4  

psykosocial  rådgivning og behandling  af etniske minoritetsfamilie med fokus på kvinder og unge

 

Medstifter  af  og tilknyttet til Transkulturelt Terapeutisk Team (TTT) for etniske minoritetsunge og  familier siden 1991, p.t. i begrænset omfang.

 

Jeg har mange års erfaring med etniske minoriteter, 

unge, par  og familier, der oplever psykosociale problemer relateret til familiedynamik, eksklusion i samfundet, livs-kriser og som er motiverede til at deltage i psykologiske samtaler.

 Etnisk blandede - par (hvor en partner er dansk og den anden etnisk minoritet / 'udlændinge'), børn samt adopterede børn og unge er også en del af TTTs målgruppe. TTT arbejder inden for en bred principiel ramme, der omhandler komplekse identiteter med mange dimensioner , familie- og netværksinddragelse, samt inddragelse af samfundsmæssige forhold såsom in/eksklusionsprocesser, transnationalisme og empowerment.

 

 

TTT
Att. Osramhuset
Valhalsgade 4
2200 København

tttdenmark@yahoo.com

   Sprog:dansk, engelsk, hindi/urdu

Billede1_edited_edited.jpg

 

Mit navn er Victor Duarte

 

Jeg er oprindeligt uddannet klinisk psykolog fra Brasilien i 2009. Jeg følger løbende med i udviklingen,
og er især glad for at benytte mig af ACT (acceptance and commitment therapy) i min praksis.
Jeg har specialiseret mig i kulturelle udfordringer, herunder familiesammenførte og flygtninge –
hvordan man finder sig til rette i en ny kultur og samtidig sikrer, at familielivet og ens personlige
identitet forbliver intakt.

 

Åboulevarden 39, 1, 8000 Aarhus C.
Mail:

kontakt@psykolog-victorduarte.dk
Tlf.: 42 800 289

Dansk, spansk, portugisisk, kreol og engelsk
Født og opvokset i Cuba og Kap Verde, og har også boet i en længere årrække i Brasilien.

Billede1.png

Mit navn er Simone Sandager

Mine målgrupper er par og enkelte i alderen 13-45 år, der har brug for en psykolog, som er indforstået
med at livet i det tværkulturelle felt kan bringe nogle helt særlige udfordringer med sig. I individuel
terapi arbejder vi med den metode, der passer bedst til dig. Her kan vi både arbejde narrativt, kognitivt
eller med elementer fra dem begge. Hvis i kommer som par, vil terapien være inspireret af emotionelt
fokuseret terapi (EFT), som er en metode der virker i forskellige kulturer, og med forskellige typer af
par (også tværkulturelle). Samtalerne kan foregå på dansk eller engelsk, og hvis du taler svensk, norsk
eller patois, forstår jeg dig også.
Selvom jeg er født og opvokset i Danmark med etnisk danske forældre, har jeg gennem mit liv haft
mulighed for at udvikle et kritisk blik på vores samfund. Jeg har lavet aktivistisk arbejde i Kenya og
Jordan, og jeg har rejst i længere perioder i Kina og USA. Jeg lever desuden i et tværkulturelt
parforhold, hvilket giver mig en levet erfaring at bygge videre på i det terapeutiske rum.

 

 

Hvis man har oplevet racisme eller diskrimination, kan det være vigtigt at vide allerede på forhånd, at
ens psykolog er klar over, at disse ting findes, og at det kan have stor indflydelse på ens liv - lige
gyldigt om vores samtaler skal handle om dette eller ej. Vi kommer ingen vegne, hvis du som klient
føler at der er dele af dig selv, du skal skrue ned for eller som du er bekymret for, at jeg ikke kan møde
dig i. For at sikre mig, at jeg kan møde dig som du har behov for, bygger jeg derfor min praksis på

et fundament af kultursensitiv viden og erfaring. Jeg inddrager de normkritiske og tværkulturelle
perspektiver, fordi de kan være afgørende for, at vi sammen kan finde ind til den nye forståelse, der
sætter skub i den forandring,

du ønsker.

Østbanegade 17 KBH Ø

simone.psykolog@gmail.com

 
Tlf. / Ydernummer registrering (hjemmeside og
protonmail kommer)

Sprog: Dansk, Engelsk, Patois,

Svensk, Kiswahili (grundlæggende). Etnicitet: Dansk

billede%20cv_edited.jpg

Mit navn er Alia Sethi

 

Jeg har en cand psych fra Københavns Universitet fra 2007.

Er herefter blevet autoriseret
psykolog og godkendt specialist i klinisk psykologi/psykoterapi i 2019. Jeg har som led heri en to årig
efteruddannellese i kognitiv adfærdsterapi ( KAT, CFT og ACT). Jeg er ydermere uddannet indenfor EMDR som er
en evidensbaseret metode indenfor traumebehandling . Traumatiserede flygtninge er det, jeg har beskæftiget mig
primært med i mit arbejdsliv. Jeg har derfor særligt speciale indenfor psykotraumatologiens verden samt angst og
depression. Jeg har dog også erfaring og kompetencer indenfor det almenpsykologiske felt samt indenfor børnefamilie området. Aktuelt er jeg beskæftiget på et døgnbemandet intensivt lukket sengeafsnit i psykiatrien,
hvor jeg møder mennesker, der er voldsom forpint.


 

 

 

Jeg har udviklet gode interkulturelle kompetencer igennem mit terapeutiske arbejde med mennesker fra forskelligenationaliteter. Herudover er jeg selv af pakistansk afstamning. Jeg er født og opvokset i Danmark, men har på egenkrop mærket, hvordan det er at være en del af

en minoritetsgruppe i det danske samfund. Jeg er optaget af at bryde tabu om psykologhjælp, og bruge mine kompetencer og viden til at hjælpe mennesker i krise. Bland andet derfor er jeg aktivt bestyrelsesmedlem i foreningen Vores asylbørn, som har til formål at sikre asylbørns trivsel og udviklingmens de opholder sig i Danmark. I mit terapeutiske arbejde tager jeg udgangspunkt i klientens behov og betragter en tillidsfuld og tryg terapeutiskrelation som et væsentligt udgangspunkt for

et værdifuldt terapeutiske samarbejde. Det vigtigste for mig er at tage udgangspunkt i klientens ønsker og mål for behandlingen med det formål at klienten kan føle sig tryg i mit rum.

Jernbanegade 4, 1608 Kbh. v

 

Psykologaliasethi@protonmail.com

 

28 34 95 09

 

hjemmeside: 

Psykolog Alia Sethi (wordpress.com)

 

Sprog:  Dansk, Engelsk,

Urdu/punjabi

bottom of page