top of page

PND i Medierne

PND tager aktivt del i aktuelle debatter og spørgsmål om diskrimination, racisme og ulighed i samfundet for at bidrage med psykologfaglige og forskningsbaserede perspektiver. 

Plants

PND i Medierne

I PND er formidlingsarbejdet omkring diskrimination en høj prioritet, da vi mener, at viden og oplysning kan skabe en større forståelse for de samfundsstrukturer vi alle er en del af.  
Derfor har vi brugt mange af vores ressourcer på
at udvikle indhold til informationsvideoer, oplysningskampagner om racisme og hadforbrydelser. 
Vi har også skrevet en del artikler og deltaget i forskellige medier og podcasts. 
Vores psykologer har udgivet en del inden for deres forskningsfelt eller inden for deres kliniske fagområde.
Vi er derfor stolte af både at kunne favne  forskning og det kliniske felt inden for diskriminationsområdet. 

Navn, titel

Amnesty%20afleverer%2050_edited.jpg

Kronik i Politiken:

Tonen i debatten er sundhedsskadelig

 

 

Hverdagsracismen og den politiske diskriminerende diskurs, praksis og lovgivning giver næring til fordomme og had. Racisme og diskrimination har psykologiske, fysiske og sociale konsekvenser ikke kun for den, der bliver udsat for racismen, men også for dem, der observerer racismen.

Arbejderen

Psykologer danner netværk mod racisme og diskrimination

Psykologer danner netværk mod racisme og diskrimination
200 psykologer har sluttet sig sammen i et netværk for at udbrede viden om racisme i dens forskellige afskygninger og om konsekvenserne for de, som rammes.
1569313673034_0_edited.jpg

Politiken

Lektor i pædagogisk psykologi og professor: Børnene Først-udspillet er et angreb på de mest udsatte i vores samfund

Regeringens udspil har til hensigt at skabe bedre vilkår for børn i udsatte positioner. Men det er assimilerende og formynderisk politik.

Som forskere inden for etniske/religiøse minoriteter, transnational adoption og racisme hæfter vi os især ved, hvordan udspillet kombinerer aggressiv assimilationspolitik og paternalistisk socialpolitik. Her er med andre ord tale om, at udspillet både iværksætter et voldsomt krav om ensidig tilpasning og en omsorgsfuld og kontrollerende bedrevidenhed over for familier i udsatte positioner.

Assimilationstanken har gode vilkår i Socialdemokratiet. I et indlæg i Information sidste år fremførte Rasmus Stoklund, Socialdemokratiets integrationsordfører, at nok kan man forstå vellykket integration på forskellige måder, men målet må være assimilation.

Title mangler.jpg

scroll

Ditte-Holm-150px_edited_edited.jpg
Sameksistens

Politikere skaber selv

de problemer, de forsøger at løse

Danmarks behandling af flygtninge bryder med grundlæggende viden om menneskets hjerne og kognition, skriver neuropsykolog i denne kronik. 

Mere overordnet, så bygger undersøgelser af IQ i forskellige lande på en antagelse om, at den slags tests er kulturneutrale, og det er en dybt problematisk antagelse. Enhver neuropsykolog, der tester en person med baggrund i et land, der er væsentligt forskelligt fra Danmark kulturmæssigt, ved, at det gør det meget svært at tolke testresultater. Det har en betydning, om man er vokset op med at være vant til den type opgaver, man præsenteres for. Danske børn har f.eks. næsten alle prøvet at tegne prik-til-priktegninger og lægge puslespil, og der er opgaver i IQ-tests og andre psykologiske tests, der minder meget om disse. Det betyder ikke, at folk, der ikke er vokset op med det, aldrig kan blive gode til det. Men det kræver tilvænning og øvelse.

Det bekymrer mig som neuropsykolog, at en mand, der fuldstændigt vil ignorere dette, og ønsker diskrimination på baggrund af sin forskning, stiller op til det danske folketing.

Af Psykolog Ditte Holm

Hjernescanninger
unnamed (4).jpg

Politiken

Forskere: Regeringens tryghedspakke går stik imod fakta

 

Den tryghedspakke, regeringen har bebudet,

er diskriminerende og i strid med forskningen,

advarer 21 forskere.

En lang række fremtrædende kriminologer og forskere fra landets universiteter og uddannelsesinstitutioner siger nu fra over for regeringens tryghedspakke.

En af initiativtagerne til forskernes appel er Iram Khawaja, lektor, DPU, Aarhus Universitet:

»Vi repræsenterer forskning, som modsiger regeringens tiltag og retorik. Samlet set peger vores forskning på, at tiltag af den her karakter vil virke stik imod hensigten«.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte om regeringens forslag, som består af en række strafskærpende tiltag, ved Folketingets åbning og henviste til kriminalitet udført af »unge mænd med ikkevestlig baggrund«, som »tager andres frihed, stjæler børns fremtid« og efterlader et langt spor af utryghed.

IMG_1255.jpg
img_2406.jpg

Kiropraktoren

Psyken tager skade

Lavt selvværd, tristhed, undgåelse, mistillid, stress, søvnløshed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, irritation, hjælpeløshed, selvdestruktiv adfærd. De psykiske symptomer på oplevet diskrimination er mange, og oven i dem kommer de fysiske som fx kropssmerter, åndedrætsbesvær, hovedpine og ondt i maven.

Naderah_fotoManyar-Parwani.jpg
bottom of page