top of page

Forskningslitteratur

Her kan du finde relevant forskningslitteratur

inden for diskrimination. 

Forskning

Om diskrimination, racisme og racialisering

 

Ahmed, S. (2012) On being included- Racism and diversity in institutional life, London, Duke UniversityPress.
 

Bonilla-Silva, Eduardo (2004) Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial
Inequality in the United States. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.


Brown (1996) “The Reproduction of Othering” In. Wilkinson, S. & Kitzinger, C. (eds.) Representing the Other
- A Feminism and Psychology Reader. London, Sage Publications.

 

Essed, P. (1991) Understanding Everyday Racism: An Interdisciplinary Theory, Newbury Park, CA: Sage.
 

Fanon, F. (1952) Black Skin, White Masks. New York, Grove Press
 

hooks, b. (1992) Black Looks - Race and Representation. Boston, South End Press

Hervik, Peter (2019) “Racialization in the Nordic countries: An Introduction.” In Racialiation, Racism and
anti-Racism in the Nordic Countries. Hervik, P. (ed.), pp. 1-37. Series: Approaches to Social Inequality and
Difference. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-74629-6 (Published August 2018).

Hervik, Peter (2015) “Race, “race”, racialisering, racism og nyracisme.” Dansk Sociologi 26(1): 29-
50. http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/4991/5422

Hervik, Peter & Jørgensen, Rikke Egaa (2002) ”Danske benægtelser af racisme”. Sosiologi i dag 32(4): 83-
102.

Khawaja, I. (2011). Blikkene: muslimskhedens synlighed, kropsliggørelse og forhandling. In M. H. Pedersen,
& M. Rytter (Eds.), Islam og muslimer i Danmark: religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001
(pp. 269-292). Museum Tusculanum

Meer, Nasar (2013-03-01). "Racialization and religion: race, culture and difference in the study of
antisemitism and Islamophobia". Ethnic and Racial Studies. 36 (3): 385–398

Pincus, F. L. (1996). "Discrimination Comes in Many Forms: Individual, Institutional, and
Structural". American Behavioral Scientist. 40 (2): 186–19

Skadegård, M. C. (2018): The Space Between: A Study of Structural Discrimination in Danish Contexts, PhD
Thesis, Aalborg University, Copenhagen, DK

Skadegård, M.C. (2018): “Diskrimination – det uønsket arv” i Klodshans, Tidskrift for Lærere

Skadegård, M. C. (2017): ’With Friends Like these, Who Needs Enemies?’ in Journal of Nordic Migration
Research https://content.sciendo.com/view/journals/njmr/7/4/article-p214.xml

Skadegård, M.C. (2016): ‘Sand Negro’ in I I.J. Anette Bilfeldt, Social eksklusion, læring & forandring, AAU
http://vbn.aau.dk/files/244658839/Social_eksklusion_l_ring_og_forandring_online.pdf

Skadegaard Thorsen, M. (2014): ’Strukturel Diskrimination i Hverdagen’ in I A. J. Ed. Bilfeldt, Rettigheder,
Empowerment og Læring, AAU
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/209743777/RettighederEmpowermentL_ring.pdf

Wekker, G. (2016) White innocence: Paradoxes of colonialism and race. London: Duke University Press.

Relationer og familirforhold

 

Singla, R., 2001, Racediskrimination & familierelationer i det moderne samfund: Socialpsykologiske aspekter ved etniske minoritetsunge i Danmark i Temaet Nyracismen . en alvorlig udfordring for demokratiet I: Socialpolitik. August

 

Singla, R. (2001) Psykosocial Intervention: Etniske Minoriteter og Ligeværdighed  i   Psyke & Logos, 22 ,  213-223

 

Singla, R.(2004) Youth Relationships, Ethnicity & Psychosocial Intervention  

New Delhi: Books Plus. 385 s

 

Singla, R., (2006), Racismekamp året rundt I: Information.

 

Singla, R. & Busch-Jensen, P.(2007) Racisme - et psykologisk perspektiv, I: Psykologisk Set. 24, 68, s. 28-37 10 s.

 

Singla, R. & Runciman, C. N. (2019)Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold i Hansen, L. L. (red.). Køn, magt og mangfoldighed . København : Frydenlund Academic, s. 289-314 25 s. 13.

 

Singla, R., & Høgh Thøgersen, M. (2020). Intercultural Counselling in Denmark. In A. Portera, R. Moodley, & M. Milani (Eds.), Intercultural Mediation Counselling and Psychotherapy in Europe (pp. 211-230). Cambridge Scholars Publishing.

 

Singla, R., (2015), Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love

Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. 268 s.  

Pædagogik og uddannelse
 

Gillborn, D. (2006) “Critical Race Theory and Education: racism and anti-racism in educational theory and
praxis” in Discourse: studies in the cultural politics of education, 27(1): 11-32.

 

Gillborn, D., Warmington, P. & Demack, S. (2018) ”QuantCrit: education, policy, ‘Big Data’ and principles for
a critical race theory of statistics” in Race Ethnicity and Education, Vol. 21, No. 2.

 

Gilliam, L. (2018). Minoritetsdanske drenge i skolen: modvilje og forskelsbehandling. Aarhus
Universitetsforlag. Asterisk serien Nr. 17

 

Horst, C. (2017) På ulige fod- etniske minoritetsbørn som skoleeksempel, Aarhus Universitetsforlag.
 

Hvenegaard-Lassen, K., & Staunæs, D. (2019). Elefanten i (bede)rummet. Raciale forsvindingsnumre,
stemningspolitik og idiomatisk diffraktion. Kvinder, Køn & Forskning, (1-2), 44-57. 

 

Khawaja, I. (2001). Minoritetsbarnet i den danske folkeskole: En kvalitativ undersøgelse af positionerings-
og andetgørelsestendenser i en dansk folkeskole . Psyke og Logos, 22(1), 244-272.

 

Khawaja, I. (2015). "Det muslimske sofa-hjørne": muslimskhed, racialisering og integration. Pædagogisk
Psykologisk Tidsskrift, 52(2), 29-38

 

Khawaja, I. (2020). Forståelser af mangfoldighed i pædagogiske kontekster. In S. B. Nielsen , & G. F. Hansen
(Eds.), Køn, seksualitet og mangfoldighed (pp. 69-90)

 

Kofoed, J. (2004) Elevpli - Inklusion- og eksklusionsprocesser blandt børn i skolen. Ph.D-afhandling.
Købenavn, Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

Lagermann, L.C. (2020). Farvel til farvede forventninger. I: Religionslæreren, Årg. 116, nr. 5 (2020) = Årg.
116, nr. 639 (2020), s. 8-9.

 

Lagermann, L. C. (2018). Etniske minoritetselevers tilblivelse i skolen – mellem individualisering og
generalisering. I: Paideia - Tidsskrift for profesjonell pedagogisk praksis (norsk tidsskrift), 2018

 

Lagermann, L. C. (2018). Den (ikke)ideelle elev. Social ulighed i skolen gennem et
intersektionalitetsperspektiv på køn, etnicitet og social klasse. I: Har skolen køn? Pædagogisk Psykologisk
Tidsskrift, 2018.

 

Lagermann, L. C. (2019). Farvede Forventninger. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag A/S
 

Lagermann, L. C. (2013). Racialized subjects in a colour blind school. The International Journal on School
Disaffection, Vol. 10, No. 1, 2013, pp. 73-91

 

Lentin, A. (2000) ”‟Race‟, Racism and Anti-racism: Challenging Contemporary Classifications” In. Social
Identities, Vol. 6. No. 1

 

Mirza, H. S. (2009) Race, Gender and Educational Desire- Why Black Women Succeed and Fail. London,
Routledge.

 

Skadegård Thorsen, T. (2019). Minoritetsbeskatning - et værktøj til at forstå opretholdelse af strukturelle
uligheder i dansk akademia. Kvinder, Køn & Forskning, 28(1-2), 31-43.

Kulturproduktion-film, medier og kunst
 

Danbolt, M., & Myong, L. (2018). Racial Turns and Returns: Recalibrations of Racial Exceptionalism in Danish
Public Debates on Racism. I P. Hervik (red.), Racialization, Racism and Anti-racism in the Nordic Countries (s.
39-61). Cham: Palgrave Macmillan. Approaches to Social Inequality and
Difference https://doi.org/10.1007/978-3-319-74630-2_2

 

Danbolt, M., & Myong, L. (2018). ‘Det her skal alle da opleve’: Racial transformation som erkendelsesproces
og mangfoldighedsværktøj i dansk anti-racistisk performance. Peripeti, (29-30)

 

Danbolt, M. (2017) “RETRO RACISM - Colonial Ignorance and Racialized Affective Consumption in Danish
Public Culture” in Nordic Journal of Migration research, 7(2)

 

Hall, S. (1997) Representation- Cultural representations and signifying practices, Duke University Press.
 

Hervik, P. (1999) Den generende forskellighed, København, Hans Reitzels Forlag
 

hooks, B. (1992) Black Looks- race and representation, South End Press.
 

Nielsen, A. S. (2014). "De vil os stadig til livs": Betydningskonstruktioner i tv-nyhedsformidling om
terrortruslen mod Danmark. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

 

Nielsen, A. S. (2015). If It Had Been a Muslim: Affectivity and race in Danish journalists’ reflections about
making news on terror. I R. Andreassen, & K. Vitus (red.), Affectivity and Race: Studies from Nordic
contexts (s. 43-58). Ashgate. http://www.ashgate.com/isbn/9781472453495

 

Rødje, K., & Skadegård Thorsen, T. S. (2019). (Re) Framing Racialization: Djurs Sommerland as a
Battleground of (Anti-) Racism. In Racialization, Racism, and Anti-Racism in the Nordic Countries (pp.
263–281). Palgrave.

 

Skadegård Thorsen, T.S. (2021). ‘Enriching Danish Film with Cultural Diversity’: Danish representational
politics through the lens of the Danish Film Institute (DFI). In C.J. Nwonka & A. Saha (Eds.), Black Film British
Cinema II. MIT Press & Goldsmiths Press (Forthcoming).

 

Skadegård Thorsen, T.S. (2020). Gendered Representation in Danish Film. In S. Liddy (Ed.), Women in the
International Film Industry: Policy, Practice and Power (pp.111-130). Palgrave.

bottom of page