top of page

Supervision

PND tilbyder supervision til enkeltindivider og grupper. Vi superviserer organisationer, kommuner, jobcentre og virksomheder i at reflektere over, udvikle, og ændre etablerede tanke- og handlemønstre i forhold til diversitet og inklusion.

Supervision

Skab sammenhæng, trivsel og fælles retning

Vi tilbyder fagprofessionelle et fagligt løft og styrker deres samarbejde. Formålet er at skabe trygge rammer for professionelle, hvor de kan udtrykke deres udfordringer og finde nye løsningsstrategier i deres arbejde. Supervisionen skal også sikre medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og forebygge eksempelvis stress.

SUPERVISION SIKRER

kvaliteten af vores arbejde ved at vi får rum til at reflektere og udvikle vores viden. Supervisionen sikrer et anerkendende og støttende arbejdsklima, som kan være med til at sikre det faglige engagement og styrke de professionelles sociale færdigheder. Vi finder roden til problemerne og italesætter og tydeliggør det, der kan være svært at italesætte. Vi kigger på rammerne i jeres arbejde, formen og indholdet og udfordrer jeres struktur og tilvejebringer nye ideer og måder at arbejde på, der både styrker jeres professionelle indsats og sammenhængskraften i jeres organisation eller virksomhed.  

bottom of page